Vores Slægtsforskningsider

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne

Fornavn:


Efternavn:Notater


Match 51 til 90 fra 90

      «Forrige 1 2

   Notater   Knyttet til 
51 Julie Christensen blev gift den 15. januar 1936 i Hjortshøj Kirke med forpagter, senere gårdejer, Niels Ring, "Enghavegård", Houlbjerg, Hammelvej 172, Langå, født den 17. maj 1903, Læsten, søn af gårdejer Niels Ring Laursen og hustru Else Kirstine Pedersen.
Sønnen Erik overtog fødegården 1. juli 1966.
Julie døde den 7. september 1969 i Kjellerup. Niels Ring købte hus på Baunshøjvej, Houl-bjerg. Hans tid var optaget af hjemstavnsforening, ligesom han var i bestyrelsen for mange foreninger. Han døde den 28. september 1982 i Langå. De er begge begravet på Houlbjerg kirkegård.  
Christensen, Julie (I2759)
 
52 Kalde Navn: Bet Sørensen, Erna (I0018)
 
53 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Sørensen, Elna Margrethe (I0082)
 
54 Kalder sig og så søren medsen sørensen Sørensen, Søren (I0033)
 
55 Kaldet: Lisbeth Hansted. Hansted, Sofie Elisabeth Christine Everst (I1941)
 
56 Konfirmerede i Bjørnsholm kirke den 17. april 1898.

Kristine Kristensen, Borregaard,
Forældre:
Hmd. Niels Kristian Kristensen og hustru Nielsine Iverine Kristensen.
Født i Borregaard 6. maj 1884. Døbt i kirken 14. sept.
Kundskab: g. Forhold: mg. 
Christensen, Christine (I2213)
 
57 Konfirmerede i Bjørnsholm kirke den 17. april 1898.

Pouline Kristensen, Borregaard, (tvilling)
Forældre:
Hmd. Niels Kristian Kristensen og hustru Nielsine Iverine Kristensen.
Født i Borregaard 6. maj 1884. Døbt i kirken 14. sept.
Kundskab: g- Forhold: mg. 
Christensen, Povline (I2214)
 
58 Kraks Blå Bog 1949
GRAVENHORST Carl Otto Direktør; f. 19. Sept. 1884 i Randers; Søn af Bog­handler Ciliris Gravenhorst 'død 1901) og Hustru Lavinia Matliilde f. Rosen­stand (død 1931); gift 1. Gang (12. Aug. 1908) m. Kdi-le Elisabrtli (',.. f. 29. Ma.i 1876 i Eskerod, død 1918, Datter af Mu­rermester Anton Sceel Thomsen (død 1937) og Hustru Dorthea f. Jensen (død 1926); 2 .Gang (8. Nov. 1921) m. Dag­mar Kirstine G., f. 24. Nov. 1899 i Aar­hus, død 1934, Datter af Sognepræst Lars Jørgen Hansen (død 1935) og Hu­stru Kirstine Marie t. Hansen; 3. Gå hk (21. Nov 1942) m. Dagmar Marie G., f. 3. Marts 1902, Datter af Købmand Rasmus Carl Nielsen og Hustru Mette Petrea f. Bendixen.

Discipel paa Frederiksbjerg Apotek, Aarhus 1900-04; cand. pharm. 1906; an­sat paa Aarhus Svaneapotek 1906-07 og ved Qvist's Laboratorium, Aarhus 1907-13; Laboratorieforstander ved Aarhus

Brav_________________

Oliefabrik 1913; ansat ved Selskabets Filialer i Ostindien 1916-18 og i U.S.A. 1918-20; teknisk Underdirektør i Selska­bet 1930; Direktør 1940.

Adresse; Marselisv. 3, Aarhus,
Kraks Blå Bog 1957:
GRAVENHORST Carl Otto, direktør, R.: f. 19/9 1884 i Randers; søn af boghandler Cilius Gravenhorst (død 1901) og hustru Lavinia Mathilde f. Rosenstand (død 1931): gift 1. gang (12/10 1908) m. Ædele Elisabeth G., f. 29/5 1876 i Eskerod, død 1918, datter af murermester Anton Sceel Thomsen (død 1937) og hustru Dorthea f. Jensen (død 1926); 2. gang (8/11 1921) m. Dagmar Kirstine G., f. 24/11 1899 i Århus, død 1934, datter af sognepræst Lars Jørgen Hansen (død 1935) og hustru Kirstine Marie f. Hansen; 3. gang (21/11 1942) m. Dagmar Marie G., f. 3/3 1902, datter af købmand Rasmus Carl Nielsen og hustru Mette Petrea f. Bendixen.
Discipel på Frederiksbjerg apotek, Århus 1900-04; cand. pharm. 1906; ansat på Århus Svaneapotek 1906-07 og ved Qvist's Laboratorium, Århus 1907-13; laboratorieforstander ved Aarhus Oliefabrik 1913; ansat ved selskabets filialer i Ostindien 1916-18 og i USA 1918-20; tekn. underdir. i selskabet 1930; direktør 1940-57.
Adresse: Marselisv. 3, Århus.


AGF, Århus Gymnastikforening:
Hovedbestyrelsesmedlem 1924-1941
Konstitueret hovedformand 1937-1938
Æresmedlem 1941 til sin død.

Blå Bog 1949 
Gravenhorst, Cand. Pharm Carl Otto (I2320)
 
59 Kristian Nielsen Kristensen, Borregaard,
Forældre:
Ugifte, Nielsine Ivarine Kristensen af Ejstrup og
udl. barnefader, Gregers Jensen af Borregaard.
Moderen siden gift med hmd. Niels Chr. Kristensen, Borregaard.
Hos sognefoged, Niels Sørensen, Sønderlade.
Født 23. okt. 1881 i Ejstrup, Døbt i kirken 13. nov.
Kundskab: g. Opførsel: mg. 
Christensen, Christian Nielsen (I2210)
 
60 Kristine Kristensen, Død 21. april 1904 i Ranum,
begravet 29. april 1904 i Bjørnsholm.
Ugift pige hos forældrene i Ranum.
Født i Borregaard af forældre:
Husmand Niels Kristian Kristensen og hustru Nielsine Iverine Kristensen.
Alder: 19 aar. 
Kristensen, Kristian (I1532)
 
61 købte en gård i Mundelstrup Nielsen, Marius (I1299)
 
62 Mary Kristine Nielsen, født den 6. februar 1908 i Munksjørup,
døbt den 26. april i kirken.
Forældre:
Ugifte, Pouline Kristensen, 23 aar, Munksjørup og
udlagt barnefader, ungkarl, murer Harald Nielsen af Hjallerup.
Faderen har skriftlig vedkendt sig paterniteten.
Faddere:
Husmand, Niels Kristensen og hustru Nielsine Iverine Kristensen, Munksjørup,
Pigen, Petra Hansen, Munksjørup,
Ungkarl, Peder Hansen, Munksjørup,
Husmand, Lars Poulsen, Ravnstrup,
Moderen var 10 maanedersdagen i Løgstør.
 
Nielsen, Mary Kristine (I2657)
 
63 Niels Jørgen Steffensen Jørgensen, Husmand Niels Jørgen (I0055)
 
64 Niels Kristian Kristensen, Født 26. juli 1900 i Trende,
Forældre:
Arbejdsmand, Niels Kristian Kristensen og
hustru Nielsine Iverine Kristensen, 39 aar.
Døbt 30 sept. i kirken.
Faddere:
Moderen,
Pigen: Pouline Kristensen, Ranum,
Hmd. Jens Madsen, Trende.
Hmd. Anders Kristian Jensen, Grønnerup,
Ungkarl, Kresten Nielsen Kristensen, Gatten. 
Christensen, Niels Kristian (I2218)
 
65 Nielsine Anine Kristensen, Født 11. februar 1896 i Borregaard,
Forældre:
Hmd. Niels Kristian Kristensen og
hustru Nielsine Iverine Kristensen, 35 aar,
Viede 25. sept. 1883.

side 130

Døbt 6. april i kirken,
Faddere:
Moderen,
Pigen, Nielsine Kristiane Kristensen, Overlade,
Ungk. Jakob Kristensen, Aarhus,
Ungk. Kristian Kristensen, Vilsted,
Ungk. Paulenius Kristensen, Borregaard.

Konfirmerede piger i Ranum kirke, den 3. april 1910.

Nielsine Anine Kristensen, Sjørup. Forældre:
Husmand Niels Kristian Kristensen og
hustru Nielsine Ivarine Kristensen, Sjørup.
Født i Bjørnsholm sogn 1896 den 11. februar.
Døbt i kirken den 6. april s. aa. 
Christensen, Nielsine Anine (I2216)
 
66 Nielsine Chrisiane Christensen, født 9. sept. 1881.
Døbt i kirken 25. sept.
Forældre:
Hmd. Niels Chr. Christensen og
hustru Christiane Jakobsen, 37 aar, i Borregaard.
Faddere:
Pigen, Else Marie Christensen og
Ungk. Lars Christensen i Trende,
Hmd. Mads Christensen og
Hmd. Jens Christensen i Borregaard.

Konfirmerede i Malle kirke den 21. april 1895.
Nielsine Kristiane Kristensen, Borregaard,
Forældre:
Niels Kristian Kristensen og afdøde hustru Kristiane Jakobsen af Borregaard.
Faderen gift med Ivarine Nielsine Kristensen.
Hos plejefaderen, Husmand, Jens Kristian Jensen af Borregaard.
Født 90 sept. 1881 i Borregaard. Døbt 25. sept i kirken.
Kundskab: mg. Opførsel: mg. 
Kristensen, Nielsine Christine (I2212)
 
67 Noter : gift 29/10 1796,Als med Anne Christensdatter født ca. 1771.  Krath, Johan Georg (I1482)
 
68 Rejser til Todbjerg den 1.marts 1853.
Ankommer 1853 til Todbjerg som smedelærling.
Afrejser fra Smed Mads Christensen i Todbjerg til Lystrup den 1.november 1855. 
Mortensen, Smed Søren (I2401)
 
69 Ruth Christensen, assistent, blev gift den 9. november 1946 på Århus Rådhus med gartner Arne Valdemar Jeppesen, født den 9. september 1922, Elsted, søn af Martinus Jeppesen og hustru Thora, født Thomsen.
Arne Jeppesen døde den 20. august 2000.
Ruth Jeppesen boede Dr. Christinesvej 7, Års, men flyttede senere til adressen Møllevej 17 C., Års; hun døde den 7. marts 2002. De ligger begge begravet på Års kirkegård.  
Christensen, Ruth (I2762)
 
70 skal kikke i FT 1916 i skanderborg i gram mark Kragh, Magda Helene (I0083)
 
71 Skanderborgvej 28. Som næstsidste hus: et idyllisk bindingsværkshus, der næsten altid har været velholdt. Her boede i 20´erne Sine og Harald Nielsen. De arbejdede begge på Lynghøj Teglværk som håndstrygere. Han var ivrig fagforeningsmand og blev formand og kontrolbestyrer. De arbejdsløse kom hver dag og satte et kryds og om fredagen efter understøttelse og rugbrød – hvor mange brød var efter familiens størrelse. Der er to lejligheder, så der bor Haralds forældre fra Jeksen Martinus Nielsen og hustru. De var et par stoute gamle folk. Han var en kæmpe med sort krøllet, lidt gråsprængt hår og fuldskæg. De havde tilnavnet Jæger, men det brød de sig ikke om. Det hørte til en sidegren af familien.

*Sidst i 40´erne ejedes huset bl.a. af Peter Bach og Viola og senere Kamma og Harry Bøtkjær. De havde to sønner: Kalle og Verner. Familien flyttede til Vitved.
 
Familie F482
 
72 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hansen, Svend Åge (I1414)
 
73 Skifte navn til Holger Jæger Hansen, Holger (I1849)
 
74 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hansen, Rigmor Marie (I1848)
 
75 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hansen, Valborg Martha (I1846)
 
76 Skifte Navn: Holger Christensen Christensen, Holger (I0017)
 
77 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Pedersen, Ole Lau (I0002)
 
78 Skiftes til Jenssine Jæger

er i en FT 1890 for Ørslevkloster Sogn (01070/00685 
Kragh, Jenssine Jensen (I1014)
 
79 Smed. Værkfører på Centralværkstedet i Århus.

Døbt den 24. februar 1901 i Århus Domkirke. Ved sin død havde han bopæl på Roald Amundsensvej 43 i Århus. 
Nielsen, Henry Christian Blichfeldt (I0087)
 
80 står i invander til usa at er 26 år i 1930
så må vær fra 1904
bopæl San Cayetano, Buenos Aires, Argentina 
Thomasan, Thomas Jensen (I0051)
 
81 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. (søsser), Astrid Helene Krag (I1023)
 
82 Til supplering af ovenstående:

Hvilsager Kirkebog, Døde Mandskøn 1883, nr. 4:
Dødsdag: 28 Juli Begr. 3 August.
THOMAS FREDERIK MEYER
Smed ved Dalsgaard 56 3/4 Aar.
Ligsynsattest 31 Juli
Skifte-Attest 31 Juli 83.
-

Halling Kirkebog 1891, døde Kvindekøn nr. 1 (opslag 55):
Død 8 Januar i Halling.
Begr. 15 Januar i Hvilsager
ELSE KIRSTINE NIELSEN
Enke efter Smed Meyer Halling 60 Aar gl.
Anmeldt d. 10 Januar 91.
-
Hvilsager Kirkebog, døde Mandskøn 1882, nr. 1:
Død 13 Januar Begr. 20 Januar
NICOLAI MEYER Søn af Smed Meyer ved Dalsgaard, 24 Aar.
-
Hvilsager Kirkebog, døde Kvindekøn 1887:
Død 27 Januar Begr. 2 Februar
NICOLINE MEYER, Smed Hans Meyers Datter Dalsgaard Smedebolig, 7 ½ Aa
-
Hvilsager Kirkebog 1885, vielse nr. 1:
Ungkarl Smed i Halling JENS SØRENSEN af Christrup / f. i Christrup 13/5 1858, Kf.(konfirmeret) i Christrup 1872), 27 Aar.
Pige ANNA LUCIE MEYER af Dalsgaard Smedebolig, f. i Hvilsager 7/1 61, kf. i Lihme 1875, 24 Aar.
Forlovere: Mads Madsen af Rosholm, Rasmus Christian Christensen af Kastrup begge Gaardmænd.
Vielsesdag: 22 Mai 1885 i Kirken.
-
Hvilsager Kirkebog 1885, vielse nr. 3:
Ungkarl Smed paa Dalsgaard HANS FREDERIK MEYER f. i Dalsgaard Smedebolig 24 Marts 1856, kf. i Hvilsager 1870, 29 Aar.
Enke MARIE SOPHIE SØRENSEN af Dalsgaard Smedebolig f. i Østeralling 6 Oktober 61, kf hersteds 1876, 24 Aar.
Forlovere: A. Sørensen, Gaardmand og Sognefoged i Østeralling, Mads Madsen Gaardmand i Rosholm.
Viet: 6 October 1885 i Kirken.
Skifteattest af 17 Sept. 1885.
-
Halling Kirkebog 1886, Fødte Mandskøn, nr. 1:
født 28 Marts THOMAS FREDERIK SØRENSEN.
Fik 1906 24 Januar Navnebevis af Nørhald m. fl. Herreders Kontor paa Navnet THOMAS FREDERIK HØJHOLDT (V A 1989/1908).
Hjemmedøbt den 4 April af Præstens Daabsvidner Forældrene og P. Konradsens Enke, Halling.
Moderens Alder: 24 Aar.
Forældrene: Bysmed Jens Sørensen og Hustru A. Lucie Meyer i Halling.
Faddere: Pige Magrethe Bech, Ring, N. Mogensens Enke, Halling, Gaardmand L. Poulsen, Halling, do J. Chr. Ødum do, Faderen.
-
(Det ser ud til at Hans Meyers ovennævnte datter Nicoline, var fra konens første ægteskab - og altså steddatter).
Med venlig hilsen
Bjørn Sommer. 
Familie F711
 
83 Tjener på Hvalpsund Færgekro År 1900 Sørensen, Tjener Søren (I2599)
 
84 Ungkarl, Johan Kristian Strand
Født 26. nov. 1886 i Løgstør,
Forældre:
Arbejdsmand, Jens Kristian Kristensen og hustru Kristine Jensine født Conradsen.
pigen Pouline Kristensen af Munksjørup,
Født i Borregaard 6. maj 1884.
Forældre:
Husmand, Niels Kristian Kristensen og hustru Nielsine Iverine Kristensen,
Forlovere:
Husmand, Jens Pedersen, Munksjørup,
Husmand, Niels Kristensen, Munksjørup,
Viede: 10. april 1909 i Bjørnsholm.
 
Familie F700
 
85 Var den der overtog sin fars hus som han drev til 1905 hvor han købte en går ved Galten Nielsen, Niels Peter (I1300)
 
86 Ved konf.: Jægergaardsvej 142 Tønning, Magnus (I2562)
 
87 Vesterbrogade 86. i Aarhus. Familie F757
 
88 viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Fiskbek By og Sogn, , et Hus, 6, FT-1880
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Peter Nielsen, 28 , Gift, Bomuldsvæver, , Sejbæk Daugbjerg Sogn Viborg Amt
Marie Kjerstine Nielsenfødt Jensen, 24 , Gift, hans Kone, , Navntoft Vor
de Sogn Viborg Amt 
Jensen, Marie Kirstine (I1423)
 
89 Århusvej 38 er bygget af Knud Rasmussen, søn af Jens Eskild Rasmussen. Knud er gift med Erna Jæger fra Cementstøberiet. Knud og Erna bliver senere skilt. De har tvillingepiger. Erna flytter sammen med Hans Andersen, Hotelvej. De skilles også, og Erna flytter til København. Knud bliver senere gift med Oda Rohde, datter af A. Rohde, Hotelvej. De flytter til Skanderborg og starter en murerforretning der, og nr. 38 bliver solgt til Chr. Lauersen fra Bjertrup. De er ældre folk, og han dør efter nogle få år. Hans kone og en søn, Harry, bor stadig i huset. Harry er i mange år karl på Stilling Østergaard. Fru Lauersen fylder i 1989 100 år. Familie F498
 
90 Århusvej 8 er cementstøberiet ved brdr. Stenberg & Niels Basse med 4-6 mand i arbejde – deraf navnet ”Bassegården”. – Brdr. købte også Stilling Vestergaard. I huset, der er tre etages, er der 4 børn: Aage, bagermester i Hylke – udlært ved Viggo Jensen her, Olga bliver gift med Rasmus Vinther Andersen, bror til gartner M. Andersen, Skanderborg. Tage blev gift og boede længe i ”Solhøj”. Han arbejder med i støberiet og senere ved DSB. Svend ligeså. Han blev gift med murer og slagter Christiansens datter Ruth fra Vinkelvej. Cementstøberiet er i et stort baghus og god lagerplads i gården. Det bliver ved Stenbergs død solgt til Jens Jæger og hustru Kirstine. De har handlet en del og har mange børn, der skal i arbejde. En af deres sønner bor på Thyrasvej. Efter nogle år bliver virksomheden solgt til E.V. Nielsen, søn af brøndborer Andreas Nielsen, Omega. Ejner er også brøndborer og har mange i arbejde. Han er rask og dygtig – gift med Clara. De har 4 børn: Viggo, Kurt og to piger. Viggo er også brøndborer og en kraftig mand – efter faderen. Efter faderens pludselige død fortsætter Viggo forretningen og bor der endnu. Kurt er slagter – udlært ved Harry Andersen og bor i Skanderborg.
 
Familie F450
 

      «Forrige 1 2